Roby Lakatos Alapítvány

Névtelen

Roby Lakatos világhírű hegedűvirtuóz zenei karrierjének a kezdetektől meghatározó alappillére volt a fiatal generáció zenei talentumának támogatása, amely leginkább abban került kifejezésre, hogy saját zenekarában örömmel fogadta és invitálta a fiatalokat. A Maestro 40 év zenei karrier után azonban úgy döntött, hogy zenei pályájuk támogatását egy 2018-ban erre a célra létrehozott alapítvány keretei között kívánja támogatni a jövőben. A fiatalok zenei tehetségének továbbfejlesztésére hívatott alapítvány Magyarországon kezdete meg működését, mert a Maestro lokálpatriotizmusa mellett kiemelt jelentőséggel bír a hazai kulturális élet támogatása. Ezen elvi meggyőződésből kiindulva Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának támogatásával az alapítvány a Szabolcsi Bence Zeneiskolában kezdte meg működését.
A Roby Lakatos Alapítvány zenei nevelésének egyediségét az adja, hogy a fiatalok és kiemelten a marginalizált élethelyzetben élő tehetségek nevelése/oktatása a komplexitásra épít.

Ez abban kerül kifejezésére a Roby Lakatos pedagógiai módszerben, hogy a zenei neveléshez kapcsolódó képzések (szolfézs, klasszikus zongora- és zeneszerzés, improvizációs gyakorlatok, stb.) mellett egyenlő hangsúllyal jelennek meg olyan kompetenciák fejlesztése (idegen-nyelvi képzés, gazdasági ismeretek, kulcskompetenciák, stb.), amelyek a társadalomban való eligazodáshoz és egy zenei karrier megteremtéséhez elengedhetetlenek.
Az Alapítvány hosszútávú célja, hogy egy Julliard & Berklee intézményhez hasonló kimagasló színvonalú kulturális- és oktatási központ jöjjön létre.

Roby Lakatos Nemzetközi Improvizációs Hegedűverseny

RobyLakatos

 

A Roby Lakatos Alapítvány 2019-ben nemzetközi szinten is egyedülálló, a világhírű magyar művész nevét viselő Improvizációs Hegedűversennyel érvényesítette a megalakulásukkor megfogalmazott célkitűzéseit.

A hegedűverseny egyedülállósága abban rejlett, hogy az teljesen eltért az eddigi nemzetközi hegedűversenyektől. Ugyanis a hegedűversenyek általában egy-egy zenei stílus szabályait szem ellőtt tartva értékelik a versenyre érkező fiatalokat. A Roby Lakatos nevével fémjelzett hegedűverseny ettől teljesen eltérve a fiatalok jelentkezőket nem egy-egy zenei stílus merev szabályai alapján értékelte, hanem improvizációs gyakorlatuk alapján.

Mindez lehetőséget teremtett arra, hogy a fiatalok saját zenei stílusukat és nemzeti identitásuk zenei elemeit is kifejezhessék.
A nemzetközi verseny megszervezésével a Magyarországon és más országokban élő nemzetközi karrierrel még nem rendelkező zenei tehetségeknek szerettek volna egy olyan zenei platformot létrehozni, amely a pénzjutalom mellett lehetőséget teremt egy nemzetközi ismeretség megszerzésére.

A zenei kezdeményezés zsűrijében Roby Lakatos mellett helyet foglalt Michael Guttman hegedűművész, Eliane Reyes zongoraművész, Oláh Vilmos hegedűművész, Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész, Vásáry Tamás zongoraművész, karmester és Sárközi Lajos hegedűművész. Az első díjas Duka László lett, és megosztva kapták a második díjat Luanne Homzy és Léo Ullmann, a harmadikat pedig Zsigmond Róbertnek ítélte a zsűri. A Roby Lakatos hegedűvirtuóz és Farkas Mihály cimbalomművész szervezésében létrejött verseny díjátadójára a pénzdíjak mellé három neves hangszerkészítő mester: a belga Fabien Gram, Losó Károly és Rácz Pál ajánlottak fel jutalomként egy-egy hegedűt.

Beszélgetés Roby Lakatossal a Nemzetközi Improvizációs Hegedűversenyről:

„A szabad megvalósítás a zenei szabadságot hivatott jelképezni. Bármilyen stílusban improvizálhatnak, a lényeg a saját hang és a gondolatok.”